TEK BAŞIMA UÇMAK İÇİN EĞİTİM ALMAK İSTİYORUM : 0542-277 21 22
YOLCU OLARAK UÇUŞ YAPMAK İSTİYORUM : 0532-336 84 16
bilgi@ankahavacilik.net | Şeker Mah. 1407 Cad. Diamond Rezidans No: 4A-4 06820 Etimesgut / ANKARA

Kulüp İşleyiş ve Eğitim Kuralları

KULÜBÜMÜZÜN AMAÇLARI

1.            Yamaç Paraşütü ve diğer genel havacılık faaliyetlerinin (motorlu uçak, planör, paraşüt, serbest paraşütü, paramotor, yelken kanat, balon, model uçak, helikopter ve diğer model hava araçları) etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

2.            Havacılık alanındaki gelişmeler sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak seminer, gezi ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

3.            Alanında yetkin kişilerle işbirliği yaparak üyelerin yamaç paraşütü ve sportif havacılık branşlarında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

4.            Yapacağımız çalışmalarla üyelerimiz ve diğer havacılık branşlarında ve kulüplerinde bulunan kişilerin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirerek havacılıkta olmazsa olmaz olan “güven” unsurunu sağlamlaştırmaktır.

5.            Düzenli ve sağlam disiplin temellerine oturan bir eğitim sistemi ile daha yetkin yamaç paraşütü pilotlarının yetişmelerine katkıda bulunmak, elde ettiği bilgi ve birikimi başkalarının da faydalanması için paylaşmak ve sporun gelişmesine hizmet etmek isteyenlere fırsat oluşturmak.

6.            Çeşitli sosyal ve kültürel geziler, doğa yürüyüşleri ve kamplar düzenleyerek üyelerimizin ve yakınlarının kaynaşmalarını güzel zaman geçirmelerini sağlamak. Dostluk ortamı oluşturmak.

7.            Pilotların yalnız başlarına sahip olmakta zorlanacakları tandem yamaç paraşütü, paramotor, vinç ile kalkış mekanizması, yelken kanat gibi hava araçlarını yapacağı eğitim çalışmaları ve sosyal projelerle edinmek edinilen bu malzemelerin kullanımını uygun ve adil bir şekilde yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda kullanımını sağlamak.

8.            Yukarıda yazılanların yanı sıra Anka Havacılık Spor Kulübünde ve üyelerinde maddi hırslar yoktur.

ANKA HAVCILIK SPOR KULÜBÜNÜN GENEL KURALLARI;

1-      Kulüp tüzük ve kurallarına uymak zorunludur.

2-      Kulüp üyeleri en az bir yakını veya aile ferdinin iletişim bilgilerini kulübe bildirmek zorundadır.

3-      Kulüp üyeleri kulüp aidatlarını, etkinlik ve eğitim ücretlerini zamanında ödemeleri zorunludur.

4-      Hangi seviyede pilot olursa olsun, hiçbir uçuşa veya eğitime yalnız gidilemez. Bütün uçuşlardan ve eğitimlerden kulübün haberi olması zorunludur.

5-      Kulübümüz bünyesinde uçuş yapan pilotların teorik bilgilerinin yeterli seviyede ve güncel olmasını sağlamak ve kontrol etmek amacıyla sınavlar uygulanacaktır bu sınavlara katılım zorunludur.

6-      Kulüp üyeleri her ay kulüp başkanı tarafından belirlenen yerde toplantı yapar.

7-      Amacı ve irtifası ne olursa olsun tüm uçuşlarında yedek paraşüt bulunması zorunludur.

8-      Öğrenci pilot ve kulüp pilot (Tekamül) eğitiminde uçuşlar eğitmen kontrolünde yapılır.

9-      Seçilen uçuş alanları ve meteorolojik şartlar uçuşa elverişli olmalıdır.

10-   Kulüp bünyesinde verilen bilgilendirme seminerlerine(crooss, meteorolojı, SIV, ilkyardım vb.) her seviye pilotun katılması gereklidir. Kulüp üyeleri 2 yılda bir doğada ilkyardım eğitimini tekrar almak zorundadır.

11-   Stabil olmayan uçuş teknikleri su üzerinde ve eğitmen gözetiminde yapılmalıdır.

12-   Üyelerin uçuş sigortası yaptırması zorunludur.

13-   Eğitim, ulaşım ve konaklama organizasyonunun kolay yapılabilmesi için etkinliğe katılımın belirtileceği son tarihe riayet edilmelidir.

14-   Uçuşlarına uzun süre ara vermiş kişilerin durumları eğitmenlerce değerlendirilmeye alınır. Gerekli görüldüğü halde eğitimine son verilir ya da eğitime baştan başlatılır.

15-   Kulüp eğitmeninden/başkanından habersiz kulüp malzemesi alınamaz. Kulüp malzemesi kulüp üyesi olmayan başka kişilere izinsiz verilemez veya kullandırılamaz.

16-   Kulüp üyelerinin alacağı malzemeler pilotaj seviyesine uygun olmalıdır ve eğitmenlerce onaylanmalıdır.

17-   Kulüp malzemesine zarar veren kişi veya kişiler hasarı karşılamak zorundadır. Faaliyetlerde malzemenin sorumluluğu belirlenen malzeme sorumlusuna aittir.

18-   Kulüpte bir senesini doldurmamış, başlangıç eğitimini tamamlamamış ya da yetkisi alınmış kişilerin oy kullanma ve görüş belirtme hakkı yoktur.

19-   Eğitimlerde ve uçuşlarda uygunsuz davrananlar eğitmenlerce disiplin kuruluna sevk edilebilir. Eğitimlerde ve uçuşlarda uygunsuz davranan herkese eğitmen tarafından takdir edilen ceza verilebilir. (Uçuş kesme-eğitim kesme vb.)

20-   Kulüpte sorumluluklarını yerine getirmeyen kişileri teftiş kurulu disiplin kuruluna sevk eder.

21-   Disiplin kuruluna eğitmenlerce sevk edilen kişi hakkında eğitmenlerden yazılı ve sözlü brifing alınır. Oylamada ise eğitmenler kurulu üyelerinin oyları ikişer oy sayılır.

22-   Öğrenciler eğitimlerini belirlenen süre içinde tamamlamalıdır. Belirlenen süre içinde eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler, başarısız kabul edilir. Kulüp haklarından faydalanamazlar ve bir sonraki eğitime yeni bastan başlamaları gerekir.

23-   Teorik ve uygulamalı eğitimlere katılmayan veya kaçıran öğrenciler mazeretlerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

24-   Kulüp üyeleri belirtilen yer, tarih ve zamanda eğitim/uçuş bölgelerinde olmak zorundadırlar ve eğitmenin iznini almadan eğitim/uçuş alanından ayrılamazlar. Kulüp üyeleri izin almadan eğitim faaliyetlerine yanlarında başka kişilerle gelemezler.

25-   Tüm pilotlar periyodik malzeme bakım ve kontrollerini takip etmek ve uygulamak zorundadır. Kanatların ve yedek paraşütlerin kayıtları günü gününe tutulmalıdır. Malzemelerde meydana gelen hasarlar derhal yetkili kişi veya eğitmene iletilmelidir.

26-   Hasta, alkollü veya ilaç etkisindeyken kesinlikle uçuş yapılmaz.

27-   Her uçuş ve eğitim günü öncesi ve sonrası brifinglere katılım zorunludur.

28-   Her zaman için önceliğimiz güvenlik olduğundan hiç uçmadan etkinlikten dönmek sporun doğasında olduğunu pilotların kabullenmesi gereken bir durumdur.

29-   Üyeler, tanımlanan pilot seviyelerinin sınırları içerisinde pratik çalışma ve uçuş yapmak zorundadırlar. Pilotlar, seviyesini aşacak ve risk alacak şekilde davranmamalıdırlar.

30-   Kulübün eğitim seviyesinin gelişmesi için eğitmenler, yardımcı eğitmenler ve her seviyedeki pilotlar, değinilmesi gereken konularda hazırlanarak sunumlar yaparlar.

Yukarıda temel olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmayı, kulübün kurallarına titizlikle uymayı, “kulübün amaçları doğrultusunda” yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ KURALLARI (P2)

1-       Eğitim sırasında eğitmenin direktiflerine ve uçuş disiplininin gereklerine tam olarak uymak zorunludur.

2-      Öğrenci pilot adayları, çevredeki diğer pilotları uyarmak amacıyla kuşam tertibatlarının uygun bir yerine kırmızı kurdele bağlayarak uçuş yaparlar.

3-      Başlangıç pilotu eğitimine yönelik; Malzeme bilgisi, aerodinamik, meteoroloji, uçuş tekniği, acil durumlar, yerde kanat kontrolü, iniş- kalkış tekniği görevlerini kapsayan, 20 saat teorik ders ve minimum 20 adet uçuş yaparlar.

4-      Hasta, alkollü veya ilaç etkisindeyken uçuş yapamaz eğitime katılamazlar. Öğrenci pilotlar tüm rahatsızlıklarını eğitmenlerine bildirmek zorundadırlar.

5-      Bu sporun zor, zahmetli, hataya yer vermeyen ve pahalı bir spor olduğu bilinmelidir.

6-      Teorik derslere katılım zorunludur. Uygulama eğitimlerde, grup olarak ilerlemek esastır. Yer çalışması becerisi tamamen kazanılıp ilk uçuşu yapana kadar her hafta sonu en az 1 gün katılım zorunludur.

7-      Eğitim maksimum 1 ayda bitmek zorundadır.  Kişi eğitimlere kendi mazeretinden dolayı bitiremediği durumlarda bir sonraki eğitim grubuna katılır ve tekrar eğitim ücreti öder.

8-      Eğitim süresi içerisinde kendi devamsızlığından dolayı eğitimi tamamlayamayanlar. Bir sonraki kurs dönemine katılabilirler.

9-      Kesin Rezervasyon yapıldıktan sonra iptaller kabul edilmemektedir.

10-   Eğitim sonunda teorik ve emercensi sınav yapılır. Teorik sınavdan %75 ,emercensi sınavdan %100 başarı oranı beklenir.  Uygulama görevleri tamamlayanlar ve sınavdan başarılı olanlar Başlangıç Eğitimini tamamlamış olurlar.

11-   Eğitim malzemesine kasti yada özen göstermediği için zarar veren kursiyer, malzeme tamirat masrafını karşılar.

12-   Eğitimlere, toplu araç minibüs ile gitmek esastır. Minibüs olduğu halde kendi aracı ile etkinliğe gelenlerden minibüs ücreti talep edilir.

13-   Kendi beceri ve kilosuna uygun olmayan seviyede ve eski kullanım dışı malzeme ile eğitime katılamazlar.

14-   Öğrenci pilotlar uçuş kayıtlarını kayıt altında tutmak zorundadır.

15-   Öğrenci pilotlar yeni malzeme edinmeden önce kulüp eğitmenlerine danışmalıdır.

16-   Her uçuş ve eğitim günü öncesi ve sonrası brifinglere katılım zorunludur.

17-   Uçuşlar mümkün olduğunca görüntülenecek, kamera katıları akşam belirlenen bir saatte izlenerek değerlendirilmesi yapılacaktır.

18-   Meteorolojik koşullar dolayısıyla eğitmen tarafından eğitim ertelenebilir. Her zaman için önceliğimiz güvenlik olduğundan hiç uçmadan etkinlikten dönmek sporun doğasında olduğunu pilotların kabullenmesi gereken bir durumdur.

19-   Ödemelerin aksaması ve kişilerin para harcamaktan kaçınması hem etkinliklerin sürekliliği hem de kulüp yapısı için yıpratıcı bir durumdur. Katılımcıların etkinlik ve eğitim ücretlerini zamanında ödemeleri zorunludur. Eğitim ücreti en geç eğitimin ilk günü katılımcı tarafından yapılması gereklidir. Eğitimini tamamlayamamış katılımcılara geri ödeme yapılmaz.

20-   Tüm öğrenciler faaliyet buluşma ve hareket saatlerine uymak zorundadır.

21-   Öğrenci pilotlar izin almadan eğitim faaliyetlerine yanlarında başka kişilerle gelemezler.

22-   Yamaç paraşütü başlangıç eğitimine başlamak isteyen 18 yaşın altındaki kişiler “Noter Onaylı Veli Muvafakat namesi”, 18 yaşın üzerindeki kişiler ise “Sorumsuzluk Taahhüdü Belgesi” doldurup imzalamaları zorunludur.

23-   Eğitimlerde ve uçuşlarda uygunsuz davranan herkese eğitmen tarafından takdir edilen ceza verilebilir. (Uçuş kesme-eğitim kesme vb.)

 

KULÜP PİLOTU ADAYI KURALLARI (P3)

1-      Başlangıç Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler Kulüp Pilotluğu (KP) Eğitimine katılabilirler.

2-      Kulüp pilotu eğitimine yönelik; Malzeme bilgisi, aerodinamik, meteoroloji, uçuş tekniği, acil durumlar, elektronik kullanımı, ters kalkış, yan rüzgarda kalkış,  yelken uçuşu, orta ve yüksek irtifa uçuşu, hedefe iniş, eğime iniş görevlerini kapsayan, 15 saatlik ileri düzey teorik ders ve minimum 50 adet uçuş yaparlar.

3-      Her yıl Teorik Sınava katılmak zorundadırlar. Sınavdan başarısız olanlar, Teorik eğitimlere katılarak tekrar sınava girerler.

4-      Eğitmenin uygun gördüğü uygun seviyedeki kursiyerler, SIV 1. Aşama eğitimini katılabilirler.

5-      Eğitimde uçuş ekipmanı kursiyer tarafından temin edilir. Kendi beceri ve kilosuna uygun olmayan seviyede, kilo aralığında ve eski kullanım dışı malzeme ile eğitime katılamazlar. Eğitimlerde kulüp malzemesini kullanmak isteyen kursiyer kulübün belirleyeceği ücreti ödemek zorundadır.

6-      Teorik derslere katılım zorunludur. Uygulama eğitimlerde, grup olarak ilerlemek esastır.

7-      Kulüp pilot adayları, uçuş kayıtlarını kayıt altında tutmak ve eğitmene onaylatmak zorundadır.

8-      Eğitimde eğitmenlerinin onay verdiği EN A, EN B kanat ve uygun harnes, kask, yedek, paraşüt, telsiz kullanılır.

9-      Eğitim süresi 4 aydır. Grubun %80 inin görev ve uçuşları tamamladığı taktirde eğitim tamamlanmış olur. Eğitmen gerekli gördüğü takdirde eğitim süresini uzatabilir. 4 aylık süreçte eğitimi tamamlayamayanlar bir sonraki dönemde tekrar eğitime başlarlar ve eğitim ücreti öderler.

10-   Eğitimlere, toplu araç minibüs ile gitmek esastır. Minibüs olduğu halde kendi aracı ile etkinliğe gelenlerden minibüs ücreti talep edilir.

11-   Eğitim sonunda teorik sınav yapılır. Sınavdan %75 başarı Acil durumlardan %100 başarı beklenir. Görev ve sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerler Kulüp Pilotu(P3) olurlar.

12-   Doğada ilk yardım eğitimine katılırlar, devam eden süreçte 2 yılda bir tekrarlamak zorundadır.

13-   Amatör telsiz lisansı almak zorundadır.

14-   Kulüp bünyesinde düzenlenen etkinliklere katılırlar.  Uçuş becerisini ve uçuş saatlerini arttırarak tecrübe kazanırlar.  Pilot Seviyesi için gereken 40 saat ve 100 sorti uçuşu tamamlamaya çalışırlar.

15-   Mevsimlere Göre Takip Edilecek Eğitim/Etkinlik Dizisi’ ni düzenli takip ederler. Kulüp bünyesinde düzenlenen toplantı ve seminerlere katılırlar.

16-   Kulüp faaliyeti dışında uçuş yapamazlar.

17-   3 aydan fazla ara vermiş KP’ler yer çalışması ve stabil koşul uçuşları ile antreman yaparlar. 1 yıldan fazla ara vermiş KP’ler KP eğitimini tekrar alırlar.

18-   Periyodik malzeme bakım ve kontrollerini (yedek katlama vb.)takip etmek ve uygulamak zorundadır.

PİLOT ADAYI KURALLARI (P4)

1-      Kulüp Pilotluğu Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler Pilot Eğitimine katılırlar.

2-      Pilot kendi sorumluluğunda uçar. (Pilot aşaması için alınan eğitim ve pratik çalışmalar sonucunda kazanılan tecrübe kendi sorumluluğunu almak ve güvenliği sağlamak her koşulda yeterli olmayabilir. Yetkin eğitmenler eşliğinde düzenlenen toplu etkinliklere katılım önerilir.)

3-      Mevsimlere Göre Takip Edilecek Eğitim/Etkinlik Dizisi’ ni düzenli takip ederler. Kulüp bünyesinde düzenlenen toplantı ve seminerlere katılırlar.

4-      Her yıl SIV pratik çalışması önerilir. Kanat değişiminde, yer çalışması,  stabil koşullarda antrenman uçuşları, SIV çalışması önerilir. Eğitmenin uygun gördüğü uygun seviyedeki kursiyerler, SIV 2. Aşama ve XC eğitimi alabilirler.

5-      Her yıl Teorik sınava girmek zorundadır. Sınavdan başarısız olduğu durumda Kulüp pilotu teorik eğitimlerine katılmak ve 2. Sınavdan başarılı olmak zorundadır.

6-      Periyodik malzeme bakım ve kontrollerini (yedek katlama vb.)takip etmek ve uygulamak zorundadır.

7-      Her iki yılda bir doğada ilk yardım eğitimini tekrarlamak zorundadır.

8-      Uçuş kayıtlarını kayıt altında tutmak ve eğitmene onaylatmak zorundadır.

9-      Kulübe yeni katılmış başlangıç ve kulüp pilotu adaylarına eğitmen gözetiminde yardımcı olurlar.

10-   Kulüp bünyesinde düzenlenen etkinliklere katılırlar.  Uçuş becerisini ve uçuş saatlerini arttırarak tecrübe kazanırlar.  Deneyimli Pilot Seviyesi için gereken 70 saat ve 150 sorti uçuşu tamamlamaya çalışırlar.

DENEYİMLİ PİLOT ADAYI KURALLARI(P5)

1-      Pilotluk Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler Deneyimli Pilot Eğitimine katılırlar.

2-      Deneyimli Pilot kendi sorumluluğunda uçar. Kulüp ve eğitmenden onay alarak diğer kulüp üyeleri(pilot) ile uçuş planlar.

3-      Mevsimlere Göre Takip Edilecek Eğitim/Etkinlik Dizisi’ ni düzenli takip ederler. Kulüp bünyesinde düzenlenen toplantı ve seminerlere katılırlar.

4-      Her yıl SIV 2. Aşama pratik çalışması önerilir. Kanat değişiminde, yer çalışması,  stabil koşullarda antrenman uçuşları, SIV çalışması önerilir.

5-      Kulüp üyelerinin periyodik malzeme bakım ve kontrollerini (yedek katlama vb.)takip etmek ve uygulamak zorundadır.

6-      İlkyardımcı belgesi almak ve her iki yılda bir doğada ilk yardım eğitimini tekrarlamak zorundadır.

7-      Uçuş kayıtlarını kayıt altında tutmak ve eğitmene onaylatmak zorundadır.

8-      Yardımcı eğitmen görevini yapar. Kulübe yeni katılmış başlangıç ve kulüp pilotu adaylarına eğitmen gözetiminde yardımcı olurlar.

9-      Kulüp bünyesinde düzenlenen etkinliklere katılırlar.  Uçuş becerisini ve uçuş saatlerini arttırarak tecrübe kazanırlar.  Deneyimli Pilot Seviyesi için gereken 100 saat ve 200 sorti uçuşu tamamlamaya çalışırlar.

10-   Kulüp adına yarış ve etkinliklere katılırlar. Branşlaşmış ve lisans almış ise paramotor ve tandem uçuşu yapar.

11-   Kulüp yönetimi ve eğitmenini verdiği görevleri yapmak zorundadır. Kulübün eğitim seviyesinin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için değinilmesi gereken konularda hazırlanarak sunumlar yapar.

12-   Yıllık en az 50 saat uçuş yapmak zorundadır.

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhaba,
ANKA HAVACILIK ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?